Banner - Banner 06

onze diensten voor vennootschappen

Studie en advies

 • Studie van mogelijke structureringen
 • Advies en assistentie voorafgaand aan de oprichting
 • Toezicht op de compliance met wettelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen gedurende de hele levensduur van de vennootschap

Oprichting

 • Opstellen van statuten en alle specifieke documenten voor oprichting
 • Aanvraag van vergunningen
 • Begeleiding bij de noodzakelijke stappen voor de oprichting van de vennootschappen

Maatschappelijke zetel

 • Ter beschikking stellen van een maatschappelijke zetel en bureaus
 • Bewaren van documenten m.b.t. het maatschappelijke leven van de vennootschap
 • Verzamelen en verifiëren van Know Your Customer en Know Your Transaction
 • Verplaatsing van buitenlandse zetels naar Luxemburg

Boekhouding

 • Opstellen van jaarrekeningen
 • Tussentijdse rapporteringen
 • Geconsolideerde jaarrekeningen volgens IFRS, LuxGaap, INREV
 • Voorstellen van onafhankelijke externe auditors

Fiscale diensten

 • Opstellen van aangiften en hun bijlagen inzake directe belastingen en BTW
 • Verifiëren van de aanslagbiljetten
 • Contacten met belastingoverheden
 • Contacten met fiscale adviseurs
 • FATCA analyse en rapportering

Administratieve en juridische opvolging

 • Organisatie van de raden van bestuur en het opstellen van de notulen
 • Planning en organisatie van gewone en buitengewone algemene vergaderingen en het opstellen van de notulen
 • Assistentie bij de voorbereiding van loonfiches
 • Opstellen van diverse contracten

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief over onze diensten en nieuws toe te sturen.

Voor meer informatie over onze gegevensverwerking, zie onze Beleid inzake gegevensbescherming.

wenst u een afspraak?
Wij contacteren u.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend om aan uw verzoek om informatie en contact te kunnen voldoen.

Voor meer informatie over onze gegevensverwerking, zie onze Beleid inzake gegevensbescherming.

 

FIDUPAR
Société Anonyme

44 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
( T ) +352 26 26 38 38
( F ) +352 26 26 38 88