Op 23 juli 2016 heeft Luxemburg het  Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Fonds d’Investissement Alternatif Réservé (FIAR))i voor "ervaren beleggers" geïntroduceerd.


De FIAR is onderworpen aan de verplichtingen voorgeschreven door de Richtlijn 2011/61 / EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Richtlijn genaamd "AIFMD" en managers genaamd "AIFM") en de omzetting ervan in Luxemburgs recht door de wet van 12 juli 2013 op beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (de "wet AIFM"). Daarom heeft het de mogelijkheid om een ​​Europees paspoort te verkrijgen.


Dit nieuwe vehikel wordt beheerd door een AIFM gevestigd in Luxemburg (onder het toezicht van de CSSF) of gereglementeerd in een andere lidstaat van de EU. Het heeft de bijzonderheid van niet onderworpen van het structureren van instellingen voor collectieve belegging (ICB) (deel II), het Fonds d’Investissement Spécialisé (FIS) en de Société d’Investissement en Capital à Risque (SICAR).

Daar de FIAR beheerd wordt door een geautoriseerde AIFM, zal de FIAR indirect onderworpen zijn aan het toezicht van de bevoegde autoriteit van haar AIFM.


Andere kenmerken van de werking van dit nieuwe type alternatief beleggingsfonds zijn vrijwel identiek aan die van FIS. De belangrijkste verschillen zijn het gevolg van (i) het gebrek aan toezicht door de CSSF van de FIAR en (ii) de toegenomen verantwoordelijkheid van de organen van FIAR.


De FIAR is in principe onderworpen aan de ”taxe d’abonnement’. Wanneer een FIAR, conform haar oprichtingsakte een beleid voorschrijft om exclusief te beleggen in risicokapitaal (met directe of indirecte bijdrage van middelen aan entiteiten met het oog op hun lancering, hun ontwikkeling of hun beursintroductie) is ze onderworpen aan het fiscaal regime van de SICAR. In een dergelijk geval is de FIAR niet verplicht om het principe van de risicospreiding te respecteren. De effectieve investering in risicokapitaal moet worden bevestigd door de bedrijfsrevisor van de FIAR.


Wij staan ​​tot uw beschikking om vragen te beantwoorden.

 

i         Wet van 23 juli, op het voorbehouden alternatieve beleggingsfonds (FIAR) en tot wijziging van:
1. de gewijzigde wet van 16 oktober 1934 betreffende de vermogensbelasting;
2. de gewijzigde wet van 1 december 1936 op de gemeentelijke bedrijfsbelasting;
3. de wet van 4 december 1967 de inkomstenbelasting;
4. de gewijzigde wet van 5 april 1993 betreffende de financiële sector;
5. de gewijzigde wet van 13 februari 2007 betreffende gespecialiseerde beleggingsfondsen; en
6. de gewijzigde wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging
(Memorial A, n° 140, 28 juli 2016)